Tên miền Việt Nam

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì
Ghi chú
.vn 380.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn / .net.vn /.biz.vn 280.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.gov.vn, .org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .ac.vn , .info.vn, health.vn 200.000 VNĐ 250.000 VNĐ