Tên miền quốc tế

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì
Ghi chú
.com/.net/.org/.biz thiet ke webste 250.000 VNĐ
.info/.us thiet ke webste 250.000 VNĐ
.asia thiet ke webste 375.000 VNĐ
.cc thiet ke webste 830.000 VNĐ
.co thiet ke webste 765.000 VNĐ
.com.co/ .net.co/ .nom.co thiet ke webste 450.000 VNĐ
.eu thiet ke webste 315.000 VNĐ
.in thiet ke webste 315.000 VNĐ
.co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in thiet ke webste 230.000 VNĐ
.me thiet ke webste 597.000 VNĐ
.mobi thiet ke webste 470.000 VNĐ
.tv thiet ke webste 880.000 VNĐ
.tel thiet ke webste 315.000 VNĐ
Post Tagged with