Tên miền

Tên miền Việt Nam

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì Ghi chú .vn 380.000 VNĐ 480.000 VNĐ .com.vn / .net.vn /.biz.vn 280.000 VNĐ 350.000 VNĐ .gov.vn, .org.vn, .edu.vn, .pro.vn, .ac.vn , .info.vn, health.vn 200.000 VNĐ 250.000 VNĐ

read more

Thỏa thuận đăng kí tên miền

Post Image

Các giao dịch thực hiện bởi bạn hoặc những người thuộc quyền quản lý của bạn, bạn cũng đồng ý việc chịu trách nhiệm về những hành vi của những người thuộc quyền quản lý của bạn như đại lý, hoặc những tác vụ được thực hiện bởi bất kỳ ai thực hiện trên tài […]

read more

Tên miền là gì

Post Image

Internet đã trở thành một công cụ không thể thiếu của một bộ phận dân số Việt Nam. Để cấu thành lên một website, trước tiên, nó phải có một tên miền. Bài viết nêu những khái niệm tổng quát và sơ lược về tên miền và ý nghĩa của nó với một website Hàng ngày […]

read more

Tên miền quốc tế

Post Image

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì Ghi chú .com/.net/.org/.biz 250.000 VNĐ .info/.us 250.000 VNĐ .asia 375.000 VNĐ .cc 830.000 VNĐ .co 765.000 VNĐ .com.co/ .net.co/ .nom.co 450.000 VNĐ .eu 315.000 VNĐ .in 315.000 VNĐ .co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in 230.000 VNĐ .me 597.000 VNĐ .mobi 470.000 VNĐ .tv 880.000 VNĐ .tel 315.000 VNĐ

read more