Tên miền quốc tế

Post Image

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì Ghi chú .com/.net/.org/.biz 250.000 VNĐ .info/.us 250.000 VNĐ .asia 375.000 VNĐ .cc 830.000 VNĐ .co 765.000 VNĐ .com.co/ .net.co/ .nom.co 450.000 VNĐ .eu 315.000 VNĐ .in 315.000 VNĐ .co.in/ .net.in/ .org.in/ .firm.in 230.000 VNĐ .me 597.000 VNĐ .mobi 470.000 VNĐ .tv 880.000 VNĐ .tel 315.000 VNĐ

read more