Máy chủ ảo

Beginner Standark Professional Enterprise
CPU 1 CORE 2 CORE 3 CORE 4 CORE
RAM 512MB 1 GB 2 GB 4 GB
HDD 50 GB (RAID 10) 120 GB (RAID 10) 160 GB (RAID 10) 250 GB (RAID 10)
Dữ liệu truyền không giới hạn không giới hạn không giới hạn không giới hạn
Tốc độ truyền tải 100Mbps 100Mbps 100Mbps 100Mbps
Cài đặt miễn phí miễn phí miễn phí miễn phí
Quản trị miễn phí 990k/thg miễn phí 990k/thg miễn phí 990k/thg miễn phí 990k/thg
Giá (thángVNĐ)
1 600.000 1.000.000 1.200.000 1.800.000
3 600.000 1.000.000 1.200.000 1.800.000
6 298.000 498.000 798.000 1.198.000
12 298.000 498.000 798.000 1.198.000
24 298.000 498.000 798.000 1.198.000