Máy chủ ảo

Beginner Standark Professional Enterprise CPU 1 CORE 2 CORE 3 CORE 4 CORE RAM 512MB 1 GB 2 GB 4 GB HDD 50 GB (RAID 10) 120 GB (RAID 10) 160 GB (RAID 10) 250 GB (RAID 10) Dữ liệu truyền không giới hạn không giới hạn không giới hạn không giới hạn Tốc độ truyền tải 100Mbps […]

read more