Quy trình đăng kí

Quý vị rất dễ dàng để có thể sử dụng dịch vụ

Bước 1: Liên hệ chúng tôi http://xuanhongnet.com/lien-he

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Quý vị.

Bước 3: Cung cấp thông tin của Quý vị để chúng tôi thực hiện hợp đồng. Quý vị có thể cung cấp thông tin qua điện thoại hoặc email: mail@xuanhongnet.com

Bước 4: Chúng tôi sẽ khởi tạo website cho Quý vị đồng thời ký hợp đồng và chuyển cho Quý vị. Bàn giao thông số Hosting và hướng dẫn Quý vị sử dụng website. Chúng tôi sẽ thu phí và xuất trả hóa đơn GTGT cho Quý vị.

Bước 5. Hợp đồng có hiệu lực và website của Quý vị được duy trì, chúng tôi sẽ support Quý vị trong suốt quá trình sử dụng Hosting. Hợp đồng sẽ được duy trì nếu Quý vị thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.