Bản quyền DirectAdmin

DirectAdmin (DA) là một phần mềm hệ thống xây dựng trên nền hệ điều hành Linux phục vụ cho mục đích quản trị máy chủ lưu trữ website chia sẻ (shared hosting). Website của công ty cung cấp DA là www.directadmin.com. Hệ thống quản lý này không chỉ cho phép người dùng cuối quản trị mà còn hỗ trợ cả các tài khoản đại lý. Sản phẩm sử dụng giao diện web và cung cấp các tính năng quản trị tốt cho những nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (hosting provider), đại lý và người dùng cuối. DirectAdmin là một hệ thống ổn định đối với các dịch vụ lưu trữ web.

Hệ thống DA hướng tới tốc độ trong các tác vụ và tính dễ dùng. DA có đủ các thành phần cần thiết phục vụ cho việc quản lý một máy chủ với giao diện đồ họa (GUI). Hệ thống không bị quá tải bởi những chức năng thừa thãi đối với người quản trị máy chủ.

CHI PHÍ HÀNG THÁNG

CHI PHÍ HÀNG NĂM

THÔNG TIN

Máy chủ ảo – VPS 190.000 VNĐ 2.280.000 VNĐ Bản quyền DirectAdmin đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của XuanHongNet.* Được hỗ trợ cài đặt và tư vấn dịch vụ
Máy chủ riêng 350.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ Bản quyền DirectAdmin đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của XuanHongNet.* Được hỗ trợ cài đặt và tư vấn dịch vụ
Mua DA Lifetime 3.000.000 VNĐ Bản quyền DirectAdmin đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của XuanHongNet.* Được hỗ trợ cài đặt và tư vấn dịch vụ