Bản quyền Cpanel

Bản quyền cPanel

cPanel là một hệ thống quản lý dành riêng cho máy chủ lưu trữ web. cPanel có nhiều tính năng mạnh mẽ và tạo cho quản trị viên khả năng can thiệp sâu và chính xác hơn đối với các thiết lập quy định khả năng khai thác tài nguyên máy chủ. Tính năng của hệ thống cPanel được phân chia thành 2 cấp độ là tài khoản đại lý và tài khoản quyển root (cao nhất). Việc phân chia cấp độ cho phép người quản trị lọc bớt các chức năng không cần thiết hoặc ít sử dụng trong một giao diện quản lý thường xuyên sử dụng và phục vụ cả mục đích đào tạo đối với người mới sử dụng.

Chúng tôi là đại lý đầu tiên của cPanel tại Việt Nam (Xem chi tiết) . Với đội ngũ kỹ thuật am hiểu hệ thống Linux và cPanel, HostVN có thể hỗ trợ cho khách hàng một cách tốt nhất.

*cPanel® là thương hiệu thuộc sở hữu của cPanel, Inc.

CHI PHÍ HÀNG THÁNG

CHI PHÍ HÀNG NĂM

THÔNG TIN

Máy chủ ảo – VPS 300.000 VNĐ 3.500.000 VNĐ Bản quyền cPanel đi kèm dịch vụ Máy chủ ảo của HostVN.Net
Máy chủ riêng 800.000 VNĐ 8.600.000 VNĐ Bản quyền cPanel đi kèm dịch vụ Máy chủ riêng hoặc Chỗ đặt máy chủ của HostVN.Net
Máy chủ riêng* 950.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ (*) Bản quyền cPanel không đi kèm dịch vụ Máy chủ riêng, hoặc Chỗ đặt máy chủ của HostVN.Net